Hur fungerar vattenburen golvvärme?

Vattenburen golvvärme fungerar så att det värmer upp rummet genom att varmt vatten pumpas genom slangar under golvytan.

Vattnet kan värmas upp genom olika metoder, till exempel…

  • …värmepump
  • …solfångare
  • …pelletspanna

Vattenburen golvvärme passar bäst i byggnader med vattenburet uppvärmningssystem, till exempel vanliga element. Det underlättar installationen eftersom det då redan finns framdraget vatten via rörledningarna i alla rum.

Hoppa direkt till innehåll

Vattenburen golvvärme – installation

Du kan, om du är händig, installera vattenburen golvvärme genom att göra förarbetet själv och låta en professionell VVS-installatör sköta inkoppling och trycktest. Efter att du köpt vattenburen golvvärme kan du sedan söka efter en auktoriserad VVS-montör på Säkervatten.se. De kan svara på dina frågor om vilka komponenter du behöver och ge dig goda råd inför installationen. På så vis får du ett bra värmesystem till ett bra pris och med säker installation.

Vattenburen golvvärme – pris

Vattenburen golvvärme kostar runt 500 kr/m2 för en normalstor villa på 130m2. Systemet blir billigare ju fler kvadrat som installeras. Det beror på att slangen är relativt billig medan de övriga komponenterna kostar lite mer. Dessa kan dock ofta driva system med mycket slang.

Vattenburen golvvärme-paket

Om du vill satsa på golvvärme som är vattenburen finns paket att köpa på nätet som oftast innehåller det mesta du behöver till ett riktigt bra pris.

Hur mycket bygger vattenburen golvvärme?

Det finns idag 8 mm rörsystem med en bygghöjd på bara 10 mm inklusive rör. Det finns även system av isolerade spårskivor som bara bygger 16 mm.

Ovanpå den höjden kommer ditt golv, till exempel klinker. Kom ihåg att räkna med att fixet, som klinker fästs med, bygger ytterligare. Kolla måtten på det golv du tänkt lägga noga innan du beställer, så att du säkert har utrymme för trösklar och liknande och får rätt bygghöjd.

Se till att ta hjälp av en yrkesmässig installatör som gör en ordentlig projektering och korrekta ritningar. Det finns många faktorer att väga in för att den vattenburna golvvärmen ska fungera väl.

Vattenburen golvvärme – effekt per kvadratmeter

Ska du värma hela byggnaden med enbart vattenburen golvvärme kallas det för fullskaleuppvärmning och systemet behöver då ha en effekt per kvadratmeter på mellan 70–100 W/m2.

Kolla specifikationerna på systemet du tänkt köpa så att systemet verkligen fyller ditt uppvärmningsbehov.

Driftskostnad vattenburen golvvärme

  • Räkna med att du sparar 5–10% av uppvärmningskostnaden genom att du kan sänka lufttemperaturen med 2°C med bibehållen komfort. Läs mer längre ner.
  • Har du värmepump som värmekälla ökar du verkningsgraden med runt 10–15%, det vill säga du får ut 10–15% mer värme för samma peng.

För att göra energibesparingar med vattenburen golvvärme krävs enligt boverket att…

  • …ditt hus är välisolerat så att värmen inte läcker ut i grunden. Det är även viktigt att du har välisolerade fönster så att du inte upplever golvdrag när det är kallt ute. Fönsterkonstruktionens U-värde ska vara 1,0 W/m2K.
  • …du låter bli att köra golvvärmen i onödan. När våren kommer kör många systemet för att golvet plötsligt känns kallt efter att ha varit varmt hela vintern. Men egentligen är innetemperaturen redan lagom. Använd tofflor en månad i stället.
  • … du sänker temperaturen ett par grader lägre än om du hade använt vanliga element. Med ett välfungerande, vattenburet golvvärmesystem bibehåller du klimatkomforten även när du sänker temperaturen i rummet.

Vattenburen golvvärme – källare och betongplatta

Det är viktigt att slingorna som läggs i källare vilar på ordentligt med isolering, annars riskerar värme att läcka ut i onödan. 250 mm isolering under källaren eller bottenplattan rekommenderas av Boverket.se.

Vattenburen golvvärme i källare eller på betongplatta kan, om isoleringen är otillräcklig, orsaka fuktvandring som skadar byggnadens olika delar. Det kan inträffa om temperaturen i marken skiljer sig från den i marken. Har du isolerat enligt rekommendation kan du undvika fuktproblemen. Risken kan även minimeras genom att marken under huset är väl luftad och dränerad.

Vattenburen golvvärme klinker och sten

Klinker- och stengolv är perfekta ovanpå slingorna – de tar upp värmen, distribuerar den och håller den kvar. Sådana golv upplevs som behagliga att gå på. Se bara upp så att du inte kör värmen i onödan för att du vant dig vid det varma golvet de perioder då inomhusluften faktiskt är normal. Då får du onödiga kostnader för uppvärmningen.

Golvvärme vattenburen – trägolv och laminat

Ett trägolv ska aldrig vara mer än 27°C på ytan. Vattnet i golvvärmeslingorna kommer dock att vara högre än så; 35–45°C är det normala intervallet under de kallaste dagarna.

Vissa träsorter är mer känsliga än andra och kan dra ihop sig när de torkar ut. Välj rätt träslag och lägg parketten utan luftspalt, eftersom luften gör att trät kan torka ut snabbare. Använd ett mellanskikt med lågt termiskt motstånd, det vill säga ett material som inte drar åt sig värmen.

Kolla alltid med golvleverantören och läs specifikationerna. De flesta golv har tydlig information på paketet som visar om de är kompatibla med golvslingor. Tänk på att laminat och trä kan kännas kallare än sten och klinker.

Luft i vattenburen golvvärme

Får du luft i vattenburen golvvärme kan det sluta fungera normalt till följd av cirkulationsstörningar. Luften kan ha kommit in genom en ventil, eller styrningen till en ventil. Har problemet redan uppstått kan en utbildad installatör avhjälpa det. Det kan vara bra att regelbundet låta göra service på systemet för att det ska fungera optimalt.

Problemet med luft kan ofta förebyggas genom att installera automatiska luftklockor på värmefördelarna.