Golvvärme under trägolv

Har du ett golv av trä, parkett eller laminat är det perfekt att lägga golvvärme under dess ytskikt. Du får en enkel installation av trägolvvärme som varken kräver golvspackel, golvgivare eller värmespridande material. Det finns dock några saker du bör ha i åtanke. Vi ger dig tips på hur du ska tänka kring elvärmegolv.

Golvvärme - temperatur

När du väljer golvvärme under trägolv ska du satsa på lågtempererad värme som skapar jämn temperatur över hela golvytan. Trägolv är extremt temperaturkänsligt och reagerar starkt på fuktförändringar. Därför ska golvet varken utsättas för olika temperaturskillnader eller alltför höga värmegrader. Tänk på att inte välja tjocka mattor som höjer golvtemperaturen ytterligare. Annars finns det risk för värmeblockering vilket leder till fuktskador och ett förstört trägolv.

Golvvärme under trägolv - saker att ta hänsyn till

  • Ett trägolv bör ha en jämn och fin yta vid värmeinstallationen. I annat fall ska man jämna till det med hjälp av golvspackelmassa för att sedan lägga på ett lager golvgips som spikas eller skruvas till underlaget
  • Golvvärme under trägolv får inte överstiga temperaturer över 27 ° C. Det rimliga är golvtemperatur på 23 ° C, vilket ger en rumstemperatur på 21 ° C.
  • Eftersom trägolv kan vara väldigt känsligt för fukt är rekommendationen att lägga en ångspärr vid installationen av trägolvvärme. En ångspärr skyddar trägolvet mot fukt underifrån och förhindrar kondensproblem i träbjälkarna.
  • Har du ett parkettgolv och vill lägga golvvärme under dess ytskikt? Ta då hänsyn till golvets kvalitet och plankornas tjocklek.Det finns en allmän rekommendation om att ha max 35 mm trä ovanpå golvvärme. Om du har ett golv av massivt trä kan golvvärmen trängas undan av de tjocka träplankorna. Det innebär att man blir tvungen att höja golvvärmen som i värsta fall kan göra så att träet slår sig.

Hur lägger man golvvärme under laminatgolv?

Om du ska lägga golvvärme under laminatgolv finns det tre sätt att göra det på. Det ena sättet är att installera det med hjälp av golvvärmefolie. Då lägger man en tunn plastfolie med integrerad värmefilm som alstrar värme. Det andra sättet är att installera värmekablar i en värmespridande matta. Till sist kan man lägga golvvärme under laminatgolv med hjälp av värmekablar som läggs i spårade golvskivor.

Golvvärmefolie – hur funkar det i elvärmegolv?

Att lägga golvvärmefolie under trägolv passar perfekt för både trä – och laminatgolv. Folien består av parallellkopplade kolbanor som alstrar värme över hela foliens yta. Det gör att du får en jämn och skön värmespridning över hela golvet. En folie kan kapas av till önskad längd och anpassas till storleken på rummet. Fördelen med golvvärmefolie i elvärmegolv är att den värms upp till rekommenderad temperatur och förhindrar på så sätt att golven blir alldeles för varma.

Värmekabelmatta - funktioner för trägolvvärme

En värmekabelmatta har en självhäftande funktion och kan användas på öppna och regelbundna ytor. Du installerar den i sin fulla längd under trägolvet. Det går alltså inte att kapa den på samma sätt som en golvvärmefolie. Kabelmattan är väldigt lätt och smidig att installera under ett trägolv. Den har inga kablar som behöver justeras och läggas på rätt sätt, vilket underlättar hela värmeinstallationen under trägolvet.